Honkajoen kunnan taloudellinen tilanne lienee kaikille tuttu. Sen parantamiseksi on tehty lujasti töitä ja siinä mielessä myös onnistuttu, että kunnan oma toiminta on varsin hyvin pysynyt uomissaan. Taloutta on siis painanut lähinnä ylikunnalliset toiminnot, käytännössä sosiaali - ja terveyspalvelut. Niissä tapahtuneista ylityksistä ei varsinaisesti voi syyttää mitään tahoa, koska sairaat, vanhukset ja muut näihin toimintoihin liittyvät ryhmät ovat joka tapauksessa hoidettava, ketään ei voi kääntää ovelta vaikka budjetti on ylittymässä. Suurimmat kustannuspaineet ovat kuitenki saatu pysähtymään, johon Honkajoella on vaikuttanut mm. uusi vanhusten palveluasumisyksikkö, myös Posan toiminnot ovat kaiken kaikkiaan saatu taloudellisesti järkevämmälle pohjalle ja niiden ennakoitavuus on parantunut. Kaikkea ei kuitenkaan ole mahdollista ennalta ennustaa. Kuten vuosi 2016 osoitti, pienessä kunnassa muutama vaativampaa hoitoa vaativa tapaus voi vaikuttaa merkittävästi taloudelliseen tulokseen. Nämä tapaukset ovat kuitenkin aina henkilökohtaisia tragedioita ja niistä on vain selvittävä.

Talouden suhteen tarkka linja on pystyttävä säilyttämään, menojen lisääminen ei ole mahdollista, koska tulopohja ei näillä näkymin ole merkittävästi laajentumassa. Verojen nostoa pidän todella huonona vaihtoehtona, vaikka siihen olosuhteiden pakosta ollaan jouduttukin. Tässä suhteessa olen laittanut merkille, että pettymys, ja sitä mukaa arvostelu, on ollut kovaa. Olen kuitenkin itse pyrkinyt pitämään kiinni linjauksista, koska jokainen menon lisäys on aina jostain pois ja jokainen tehty lupaus laajentaa vaatimusten tarvetta. Tasapuolisuus eri hallintokuntien kesken on pakko säilyttää, vaikka se joissain tapauksissa saattaa tuntua epäreilulta. Yksi tarve voi tuntua taloudellisesti pieneltä, mutta se poikii aina uusia, joiden kaikkien hyväksymisen myötä kokonaisuus kasvaa jo merkittävästi.

Pienestä taloudellisesta liikkumatilasta huolimatta meidän tulee säilyttää elinvoimaisuus. Kuntaa tulee markkinoida, nostaa esiin tiettyjä valtteja, mitä meiltä löytyy ja turvata olemassa olevat palvelut. Meidän sivistystoimi on hyvällä tasolla, yritystoiminta on merkittävää ja vapaa -ajallekin löytyy vaihtoehtoja, vaikka resurssit ovat pienet. Kolmannen sektorin toimijat ovat merkittävässä asemassa erityisesti vapaa - ajanpalveluiden suhteen, miksei myös laajemmin, kun vain yhdessä mietitään mahdollisuuksia. Kaikki ei Honkajoella suinkaan ole huonosti, vaikka sitä ei aina osata oikein katsoa.

Sote - palvelut siirtyvät suurempaan kokonaisuuteen, koko Satakunnan kattavaan Satasoteen. Näissä valmisteluissa olen ollut mukana alusta asti. On tärkeää olla mukana ja huolehtia parhaansa mukaan siitä, että Honkajoen palvelutasot eivät heikkene. Tähän tarjoan omaa osaamistani, meidän kunta tarvitsee edunvalvojan, jolla on kokemusta laajemmista neuvotteluista ja samalla vahva tahto pitää eduistamme kiinni.

Sote - palveluiden siirryttyä maakunnallisiksi kuntaan jää edelleen sivistystoimi ja mm. elinkeinotoimi. Rahoituspohja on edelleen kysymysmerkki, mutta näyttäisi siltä, ettei Honkajoen kunta kuulu ainakaan suurimpiin häviäjiin, meillä on varsin hyvät mahdollisuudet selvityä. Onnistunut elinkeinotoiminta antaa meille myös rahoituksellisia mahdollisuuksia, mikäli se saadaan toimimaan hyvässä yhteistyössä yrittäjien kanssa. Tässä suhteessa olemme menneet merkittävästi eteenpäin ja tähän olen valmis panostamaan edelleen. Kunnanhallituksen puheenjohtajana olen saanut toimia keskeisellä paikalla kunnan kehittämisessä ja mielestäni nämä toimet ovat onnistuneet varsin hyvin.

Tällä hetkellä kouluttaudun ns. siviilipuolella työteknikoksi, ammattiaineina tuottavuus ja laadunhallinta. Tästä koulutuksesta on ollut hyötyä myös kuntapolitiikassa. Ymmärtämys yksityissektorin talouden kehittämisestä on tuonut paljon lisää näkemystä myös kuntatalouteen ja ennen kaikkea siihen yhteistyöhön, jota kunnanhallituksen puheenjohtajan on ylläpidettävä yksityissektoriin, puhutaan sitten markkinoinnista, tai ihan taloudellisista yksityiskohdista.

Yhteistyö on tärkeää, siihen minulla on kykyä. Minulla on hyviä kontakteja, sekä yhteistyökumppaneita ympäri maakuntaa, eri puolilta Suomea, aina eduskuntatasolle asti, jopa yli puoluerajojen, näistä on apua arjen eri haasteisiin. Tarvitaan kovaa nahkaa ja silloin tällöin myös luonnetta, en ole pienistä hötkähtänyt. Kokemusta on karttunut, ja näkemystä, sekä taitoa toimia erilaisissa vaativissakin tilanteissa. Aina on selvitty ja selvitään edelleen.

Kestää kuumaa, toimii myös pakkasessa. Kunnan ja kuntalaisten etu on aina edellä.